VEM TROR DU ATT DU ÄR

MIND THE GAP

Många gånger saknar företag en beskrivning av vad man faktiskt står för och levererar. Undersökningar visar att över hälften av alla företag tror att de levererar en överlägsen kundupplevelse, mindre än 10 % av deras kunder är överens.

Att eliminera gapet mellan en ofta överskattad självbild och hur ni faktiskt upplevs, det är nyckeln till framgång. Vi kallar det för ”MIND THE GAP”.

ELIMINERA GAPET

Varumärken är inte byggda av stål. De är byggda av känslor. Ofta mjuka. Kanske till och med abstrakta. Kunden ”vet”. Kunden “känner”. Kunden har ”hört”. Och ofta är det just bara en känsla. Men det är den som avgör!

Det handlar om självupplevd kvalité, bra service eller ett professionellt bemötande utöver det vanliga. Detta kanske har gett den mersmak som får någon att säga något positivt om ert företag när det kommer på tal. Det kanske var en VD som ingav förtroende från en TV-soffa eller en receptionist som hanterade en oväntad situation på ett exceptionellt sätt.

Planer, processer och coola kampanjer i all ära. Men allt fallerar när den röda tråden saknas och känslan av “påklistrad kommunikation” dyker upp i tid och otid.

Vi är experter på att hjälpa företag och organisationer att sätta ord på vad man faktisk är bäst på och matcha detta mot konkurrensen på marknaden. Att formulera äkta budskap som man lever efter, det är vad varumärkesbyggande går ut på.

NÄR BEHÖVS VI

Våra insatser är relaterade till företagets mognadsgrad och tillväxtstadie. Nedan är några klassiska exempel på tillfällen då vi går in och stödjer våra kunder.

När ni behöver behöver förtydliga erbjudande & budskap för att uppdatera kommunikationskanaler som webb och företagspresentation etc.

När ni vill tydliggöra er marknadsposition och öka er varumärkeskännedom.

När ni står inför en expansionsfas i form av nya affärsområden eller ska etablera er på nya marknader.

När ni vill säkerställa företagets immateriella tillgångar och stärka ert varumärkeskapital.

När ni behöver en plan och “en röd tråd” i ert kommunikations- och organisationsarbete, för att skapa en optimal kundupplevelse, i alla kanaler!

När ni vill använda varumärket som ett medel att öka pris och försäljning.

När ni står inför en fusion och har varumärken och företagskulturer som skall enas under en plattform.

När ni vill veta vad ert varumärke är värt för att sätta realistiska mål och skapa mätbarhet i ert arbete.

Är du intresserad av att se över ert varumärke? Vi gör ett kostnadsfritt stresstest som beskriver vad som krävs för att ta varumärket till nästa nivå. Maila till stresstest@uniqii.com.

VÅRA REFERENSER

VÅRT TEAM

Uniqii består av spetskompetenser och intellektuellt kapital in-house, uppbackat av ett omfattande nätverk med utvalda och oberoende experter. Läs mer

Marie

Marie Börjesson

Brand Advisor | CEO

Specialiserad inom strategisk framtagning och positionering av varumärken.

Läs mer om Marie Börjesson här.

Telefon: +46 70-628 19 77
Email

Våra oberoende experter och samarbetspartners

David

David Gajland

Senior IP consultant

Specialiserad inom värderingar, förvärvs- och investeringsanalyser.

Läs mer om David Gajland här.

Telefon: +46 70 768 14 16
Email

Tom

Tom von Sivers

Journalist | Media Specialist

20 års erfarenhet inom media- och kommunikationsbranschen.

Läs mer om Tom von Sivers här.

Telefon: +46 703 290 492
Email

Madeleine

Madeleine Landley

Lead creative | Digital & Print

12 års erfarenhet inom grafisk produktion & varumärkesprofilering.

Läs mer om Madeleine Landley här.

Telefon: +46 70 483 33 73
Email