SENASTE

09
Okt

“Play Nice” – Sälj och Marknad i symbios!

Alltför ofta ses sälj och marknadsföring som separata enheter. Det uppstår en intern konkurrenssituation där det bör vara en situation av samarbete och synergi. Hos många företag föreligger det ofta ett behov att identifiera, förbättra och underhålla arbetsflöden samt kommunikation internt för att skapa en framgångsrik kommunikation externt.

Sälj är en kund till marknadsföringen, mål bör definieras gemensamt och varje verktyg sättas med målsättningen att uppnå gemensamma mål. Varje kommunikationskanal bör även vara konsekvent i budskap likväl som varumärke. Talar vi samma språk så kommer våra kunder förstå oss bättre.

Positiv förändring kommer från en förståelse och holistisk syn av Organisation, Marknadsföring & Sälj. Att växa organiskt och nyttja befintliga resurser till fullo innan nya  åtgärder tas.