Category: Nyheter

09
Dec

Förbättrade arbetsmetoder med fokus på kundupplevelse

PM 2.0 – En workshop för produktägare

Varje företag har en unik mix av förutsättningar, strategi, varumärkesstyrkor och konkurrenssituation blandat i en dynamisk miljö. I en miljö som denna är det utmanande att skapa symbios mellan organisation, utveckling, marknadsföring och försäljning för en optimal kundupplevelse.

Uniqii PM 2.0 workshop omsätter våra kunders ansträngningar till reella lösningar som är lätta att förstå och nå ut med. Genom erfarenheter från framgångsrika företag som bl.a. Hexagon och Leica Geosystems har vi tagit fram en konkret arbetsprocess som förpackar flera års insikter i ett enkelt workshop format.

Vi har kanaliserat och produktifierat vår kunskap till ett lättillgängligt workshop format för produktägare (oberoende av deras reella titel). Vare sig målet är att utmana konkurrenter för marknadsandelar, positionera produkter eller inspirera till nya krafttag har vi ett starkt paket till framgång. Vår tes är att allt kan förbättras.

För vem lämpar sig vår workshop?

Workshopen är till för alla som arbetar i produktledning med ansvar för att utveckla och förvalta produkter, lösningar, livscykelhantering och marknadsföringen av dessa. Kärnan i vår workshop är densamma men frågeställningarna anpassas efter varje kunds specifika miljö.

Ladda hem vårt informationsblad här

Vill du veta mer? Kontakta oss här.

Klicka för större bild.

Ett urval av de aspekter och frågeställningar vi behandlar och besvarar.

03
Okt

Startups bygger varumärken på ren vilja.

Energi, fokus och glädje, var känslan när Seed Nordic presenterade upplägget för deras nystartade bolag den 2 oktober. Entreprenörer & samarbetspartners var på plats för att lyssna till hur man hjälper startups att växa snabbt och nå framgång. Impact Hub på Riddargatan vibrerade av energi med engagemanget på topp, viljan att få ut det mesta av stunden var slående.

Uniqii besökte eventet för att lyssna kring varumärkesresonemang och bidra med input. Intresset kring branding och vikten av att bygga strategiska varumärken gick inte att ta miste på och tack vare professionella samarbetspartners utvecklar startup företagen kommunikation som inte går av för hackor. Vill du veta mer om startup’s och varumärkesbyggande – Kontakta oss!

19
Feb

Det känns som att vår socialminister Göran Hägglund inte känner till Wenngarn.

Bakom denna otroliga områdesförändring av Wenngarn har vi ett svenskt exempel på Social impact Bonds*. Ett bra och snabbt samarbete mellan myndigheter, företagande och frivilliga. I detta fall, ett engagemang långt över det normala. Det intressanta är att Wenngarn, tidigare ett svårt belastat och bortglömt område, som nu återfår sin plats i allas hjärtan tack vare ett initiativ och driv från ett byggbolag som arbetar med fastighetsutveckling.

Detta bolag, som heter Sisyfos AB har visat kapacitet att veta och klara av att göra det som andra önskar. Att skapa sociala förändringar i ett svårt område och att snabbt ge området och dess invånare en möjlighet att fungera normalt och få samhället att blomstra igen.

Författaren Malcom Gladwell, en av mina förebilder, har skrivit en del om just denna typ av sociala förändring. Att skapa en gentrifiering och social statushöjning av ett område är en samverkan mellan många goda krafter och ett krav på närvaro. Ett annat exempel är New Yorks föredömliga insats för brottsreduktion under mitten av 1990 talet, som fortsätter ge verkan år 2014.

Det känns som att när politiker och många andra skriver om dessa frågeställningarna glöms individen likväl som våra drömmer lätt bort bakom de stora planerna. Istället för att sätta tillit till lösningarna som formulerats utifrån politikernas och storbolagens strategier och visioner, är ett tips, att syna de goda exemplen som finns på hemmaplan. Goda exempel sprider sig genom entreprenörernas och individernas engagemang att vilja att jobba med och för sina egna drömmar och önskemål. Sker det sedan i samverkan mellan myndigheter, företag och frivilliga så förändras hela samhällen till det bättre.

*Se artikel Svd, 2014-02-16 sidan 5 –  ”Så kan utsatta områden få ett lyft”  av Göran Hägglund

 Richard von Essen, Brand advisor & story writer

17
Dec

God Jul och Gott Nytt År!

Värderingar och kultur är viktiga drivkrafter för utvecklingen av hållbara och starka organisationer. Vi ser fram emot 2014 med att få fortsätta inspirera och utveckla starka varumärken, samtidigt som vi tackar för ett mycket trevligt 2013.

Bästa hälsningar och på återseende,

Uniqii AB

Marie Lundström, Anders Gåhlin & Richard von Essen