Category: Tjänster

09
Dec

Förbättrade arbetsmetoder med fokus på kundupplevelse

PM 2.0 – En workshop för produktägare

Varje företag har en unik mix av förutsättningar, strategi, varumärkesstyrkor och konkurrenssituation blandat i en dynamisk miljö. I en miljö som denna är det utmanande att skapa symbios mellan organisation, utveckling, marknadsföring och försäljning för en optimal kundupplevelse.

Uniqii PM 2.0 workshop omsätter våra kunders ansträngningar till reella lösningar som är lätta att förstå och nå ut med. Genom erfarenheter från framgångsrika företag som bl.a. Hexagon och Leica Geosystems har vi tagit fram en konkret arbetsprocess som förpackar flera års insikter i ett enkelt workshop format.

Vi har kanaliserat och produktifierat vår kunskap till ett lättillgängligt workshop format för produktägare (oberoende av deras reella titel). Vare sig målet är att utmana konkurrenter för marknadsandelar, positionera produkter eller inspirera till nya krafttag har vi ett starkt paket till framgång. Vår tes är att allt kan förbättras.

För vem lämpar sig vår workshop?

Workshopen är till för alla som arbetar i produktledning med ansvar för att utveckla och förvalta produkter, lösningar, livscykelhantering och marknadsföringen av dessa. Kärnan i vår workshop är densamma men frågeställningarna anpassas efter varje kunds specifika miljö.

Ladda hem vårt informationsblad här

Vill du veta mer? Kontakta oss här.

Klicka för större bild.

Ett urval av de aspekter och frågeställningar vi behandlar och besvarar.

11
Nov

Uniqii i samarbete med STING

Uniqii har ingått ett samarbete med STING och erbjuder stöd för att utveckla hållbara varumärken. För att lyckas krävs insikt och kunskap hur man skapar värden likväl som undviker de risker som finns. Att göra rätt från start är helt avgörande när ett ungt varumärke ska laddas och därmed garantera ett framtida värde. Många unga startups skjuter upp byggandet av sin varumärkesplattform då allt fokus ligger på att utveckla och förfina produkten eller tjänsten rent funktionellt, men varumärkesbyggandet måste ske parallellt. Uniqii bistår med kompetens, råd och konkret vägledning.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

09
Okt

“Play Nice” – Sälj och Marknad i symbios!

Alltför ofta ses sälj och marknadsföring som separata enheter. Det uppstår en intern konkurrenssituation där det bör vara en situation av samarbete och synergi. Hos många företag föreligger det ofta ett behov att identifiera, förbättra och underhålla arbetsflöden samt kommunikation internt för att skapa en framgångsrik kommunikation externt.

Sälj är en kund till marknadsföringen, mål bör definieras gemensamt och varje verktyg sättas med målsättningen att uppnå gemensamma mål. Varje kommunikationskanal bör även vara konsekvent i budskap likväl som varumärke. Talar vi samma språk så kommer våra kunder förstå oss bättre.

Positiv förändring kommer från en förståelse och holistisk syn av Organisation, Marknadsföring & Sälj. Att växa organiskt och nyttja befintliga resurser till fullo innan nya  åtgärder tas.