Mer om David Gajland

David är i första hand specialiserad på förvärvs- och investeringsanalyser, värderingar och rådgivning inom området immateriell egendom. David har en bakgrund från PricewaterhouseCoopers, ansvarig för Intellectual Asset Management Group. Han har tidigare varit verksam vid bl.a. Albihns Patentbyrå, Stockholms Fondkommission och Roland Berger Strategy Consultants.

David är aktiv föreläsare för WIPO, World Intellectual Property Organisation, ett FN-organ för att öka den internationella respekten för immateriella rättigheter. Han är utbildad civilekonom och jur. kand.

Ett urval värderingsprojekt är

Värdering av varumärket SYDKRAFT/EON I samband med ett eventuellt byte av företagsidentitet/varumärke.

TV3 VIASAT i konflikt med operatören 3.

Värdering av ett SPENDRUPS Bryggeriets varumärken.

Skadeståndsberäkning gällande avtalsbrott mellan TYMCO Israel – RED BULL.

Föregående sida