LEAD

Workshop

LEAD är en av Sveriges bästa företagsinkubatorer som hjälper entreprenörer att bygga bolag snabbare och säkrare. De vänder sig till entreprenörer med företag som är innovativa och har potential att expandera. Verktygen för framgång baseras på en strukturerad och kvalitetssäkrad affärsutvecklingsmetodik som grundar sig på en nära och engagerad affärscoachning. LEAD ägs av Linköpings universitet och finansieras därutöver av Norrköping respektive Linköpings kommuner samt Almi Företagspartner.