STING

Brand Audit / Workshop

STING är ett ekosystem för innovativa startups i Stockholm. Ekosystemet omfattar kvalificerat affärsutvecklingsstöd i form av en företagsinkubator och ett acceleratorprogram, ett affärsängelnätverk och en riskkapitalfond, en rekryteringstjänst, och ett internationellt nätverk av investerare, affärskontakter och experter. Vi bidrar till Sveriges framtida teknikföretags framgångar genom att hjälpa dem att växa och konkurrera internationellt, och generera exportintäkter till Stockholm.