SVENSK HYPOTEKSPENSION

Marknadsundersökning

Svensk Hypotekspension AB är ett fristående svenskt finansiellt institut, registrerat hos Finansinspektionen. Företaget grundades 2004. VD och en av grundarna är Lennart Grabe, tidigare bl.a. koncernchef på Posten. Styrelseordförande är Erik Åsbrink, f.d. finansminister. Svensk Hypotekspension erbjuder lösningar och tjänster som ökar tryggheten och livskvaliteten hos människor över 60 år.

www.hypotekspension.se