SVERIGES REDAREFÖRENING

Brand Audit

Sveriges Redareförening är en branschorganisation för svensk sjöfartsnäring och representerar ett 70-tal svenska rederier med verksamhet över hela världen. Av rederiernas 630 fartyg har idag 120 fartyg svensk flagg.

Den svenska sjöfarten är en del av det europeiska sjöfartsklustret som kontrollerar drygt 40% av världshandelsflottan. Mer än 80 procent av Sveriges handel går via sjöfarten.

Föreningens uppdrag är att öka kunskapen om svensk sjöfart och driva branschens frågor för regering, riksdag och andra organisationer. En av de viktigaste uppgifterna är att verka för att svenska rederier får verka under så goda konkurrensvillkor som möjligt.

www.sweship.se