SENASTE

08
Sep

AMRA lanserar nytt varumärke och webb

Vi är stolta att få presentera AMRA’s nya varumärke och lansering via deras nya webbsida. Varumärkesarbetet startade under våren 2015 och har utarbetats i takt med AMRA’s affärsutveckling och internationalisering. Fokus har varit på att utveckla ett varumärke som är starkt ur ett juridiskt, strategiskt och kommunikativt perspektiv. Ett mycket gott exempel på hur en lyckad process ser ut för att hantera varumärkesfrågan i ett snabbväxande utvecklingsbolag.

Besök: www.amra.se

amra-logo-mellan

25
Jun

Level Up – Internationalisering av företag med hög tillväxtpotential  

Uniqii had tagit del av ”Level Up” –  Under ett seminarium gavs en uppdatering kring hur offentliga insatser ska riktas för att främja utvecklingen och internationalisering av snabbväxande, ofta innovativa små- och medelstora företag. Just nu utformas en exportstrategi som leds av Anna Wallén (riksdagsledamot och talesperson / exportfrågor (s)). Diskussioner kring frågan hölls av Anna Hallberg, vice vd ALMI och Jessica Stark VD SUP 46. Slutsatserna var att Sverige måste avsätta kapital för att kunna ge support till våra tillväxtbolag och det måste till en tydligare struktur och fokus på att bolagen måste tänka på internationalisering från start. Bra tycker Uniqii som satsar på att stärka Sveriges tillväxtbolag med varumärkeskunskap. I dagsläget stöter vi ideligen på start-ups som inte tänker på att varumärket måste byggas rätt från start och att det är en förutsättning för att kunna konkurrera på en professionell nivå och reducera juridiska risker. Vid internationalisering blir varumärkesfrågan än viktigare!

Vi ser fram emot nysatsningar och ett internationellt fokus!

Marie Lundström

 

 

24
Feb

Få nya svenska bolag vårdar sitt varumärke

Över 85 % av alla nyregisterade svenska bolag äger inte rätten till sitt namn. Det visar en undersökning som Uniqii gjort. Under 2014 registrerades det 62.368 nya bolag i Sverige men endast 8.477 nya varumärkesansökningar lämnades in. Det här visar att de flesta nystartade företag i Sverige uppenbarligen saknar kunskap om betydelsen av varumärken. Konsekvensen blir att värden för miljarder går förlorade och företagen står inför en rad risker. Men den här negativa trenden går att bryta!

I vår roll som varumärkesstrateg samarbetar Uniqii med ledande investorer och inkubatorer i Sverige för att höja kunskapen om varumärkets betydelse. För att bygga hållbara och konkurrenskraftiga varumärken har inte svenska tillväxtbolag råd att vara utan strategisk varumärkeskunskap.

Vi håller workshops och har enklare arbetsprocesser, anpassade för tillväxtbolag som behöver få koll på sina varumärken ur ett juridiskt och strategiskt perspektiv. Intresserad av att veta mer? Ta kontakt med Marie Lundström på +46 70-628 19 77 eller via mail marie.lundstrom@unqii.com

09
Dec

Förbättrade arbetsmetoder med fokus på kundupplevelse

PM 2.0 – En workshop för produktägare

Varje företag har en unik mix av förutsättningar, strategi, varumärkesstyrkor och konkurrenssituation blandat i en dynamisk miljö. I en miljö som denna är det utmanande att skapa symbios mellan organisation, utveckling, marknadsföring och försäljning för en optimal kundupplevelse.

Uniqii PM 2.0 workshop omsätter våra kunders ansträngningar till reella lösningar som är lätta att förstå och nå ut med. Genom erfarenheter från framgångsrika företag som bl.a. Hexagon och Leica Geosystems har vi tagit fram en konkret arbetsprocess som förpackar flera års insikter i ett enkelt workshop format.

Vi har kanaliserat och produktifierat vår kunskap till ett lättillgängligt workshop format för produktägare (oberoende av deras reella titel). Vare sig målet är att utmana konkurrenter för marknadsandelar, positionera produkter eller inspirera till nya krafttag har vi ett starkt paket till framgång. Vår tes är att allt kan förbättras.

För vem lämpar sig vår workshop?

Workshopen är till för alla som arbetar i produktledning med ansvar för att utveckla och förvalta produkter, lösningar, livscykelhantering och marknadsföringen av dessa. Kärnan i vår workshop är densamma men frågeställningarna anpassas efter varje kunds specifika miljö.

Ladda hem vårt informationsblad här

Vill du veta mer? Kontakta oss här.

Klicka för större bild.

Ett urval av de aspekter och frågeställningar vi behandlar och besvarar.

11
Nov

Uniqii i samarbete med STING

Uniqii har ingått ett samarbete med STING och erbjuder stöd för att utveckla hållbara varumärken. För att lyckas krävs insikt och kunskap hur man skapar värden likväl som undviker de risker som finns. Att göra rätt från start är helt avgörande när ett ungt varumärke ska laddas och därmed garantera ett framtida värde. Många unga startups skjuter upp byggandet av sin varumärkesplattform då allt fokus ligger på att utveckla och förfina produkten eller tjänsten rent funktionellt, men varumärkesbyggandet måste ske parallellt. Uniqii bistår med kompetens, råd och konkret vägledning.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

03
Okt

Startups bygger varumärken på ren vilja.

Energi, fokus och glädje, var känslan när Seed Nordic presenterade upplägget för deras nystartade bolag den 2 oktober. Entreprenörer & samarbetspartners var på plats för att lyssna till hur man hjälper startups att växa snabbt och nå framgång. Impact Hub på Riddargatan vibrerade av energi med engagemanget på topp, viljan att få ut det mesta av stunden var slående.

Uniqii besökte eventet för att lyssna kring varumärkesresonemang och bidra med input. Intresset kring branding och vikten av att bygga strategiska varumärken gick inte att ta miste på och tack vare professionella samarbetspartners utvecklar startup företagen kommunikation som inte går av för hackor. Vill du veta mer om startup’s och varumärkesbyggande – Kontakta oss!

10
Jun

Branded Minds – En flygande start

Vi har fått förtroendet att arbeta med varumärkesutveckling för ett flertal aktörer sedan Uniqii startade 2013. Alla företag har ett varumärke som ständigt måste utvecklas, men det är en fråga om mognad och rätt timing! Känner du att ditt företag är i ett läge där frågan är aktuell?

Vi träffas gärna under ett möte och presenterar ett stresstest av ert varumärke som ger insikt hur ni kan stärka försäljning, organisation och kommunikation genom varumärket.

Kontakta oss gärna via contact@uniqii.com så berättar vi mer.

Klicka här för att läsa mer i vårt senaste nyhetsbrev ”Branded Minds”.

 

07
Maj

En paus för inspiration…

Vi drivs och inspireras av många förebilder som vi gärna refererar till. Läs, lyssna och få egna perspektiv hur olika tankesätt och idéer som kan bidra till att skapa reella värden för dig och ditt företag.

Simon Sinek – http://www.startwithwhy.com & How great leaders inspire action
Daniel Kahneman – http://www.princeton.edu/~kahneman/
Wally Olins – http://www.wallyolins.com
Marty Neumeier – http://www.slideshare.net/johnecooper/zag-brand-strategy
19
Feb

Det känns som att vår socialminister Göran Hägglund inte känner till Wenngarn.

Bakom denna otroliga områdesförändring av Wenngarn har vi ett svenskt exempel på Social impact Bonds*. Ett bra och snabbt samarbete mellan myndigheter, företagande och frivilliga. I detta fall, ett engagemang långt över det normala. Det intressanta är att Wenngarn, tidigare ett svårt belastat och bortglömt område, som nu återfår sin plats i allas hjärtan tack vare ett initiativ och driv från ett byggbolag som arbetar med fastighetsutveckling.

Detta bolag, som heter Sisyfos AB har visat kapacitet att veta och klara av att göra det som andra önskar. Att skapa sociala förändringar i ett svårt område och att snabbt ge området och dess invånare en möjlighet att fungera normalt och få samhället att blomstra igen.

Författaren Malcom Gladwell, en av mina förebilder, har skrivit en del om just denna typ av sociala förändring. Att skapa en gentrifiering och social statushöjning av ett område är en samverkan mellan många goda krafter och ett krav på närvaro. Ett annat exempel är New Yorks föredömliga insats för brottsreduktion under mitten av 1990 talet, som fortsätter ge verkan år 2014.

Det känns som att när politiker och många andra skriver om dessa frågeställningarna glöms individen likväl som våra drömmer lätt bort bakom de stora planerna. Istället för att sätta tillit till lösningarna som formulerats utifrån politikernas och storbolagens strategier och visioner, är ett tips, att syna de goda exemplen som finns på hemmaplan. Goda exempel sprider sig genom entreprenörernas och individernas engagemang att vilja att jobba med och för sina egna drömmar och önskemål. Sker det sedan i samverkan mellan myndigheter, företag och frivilliga så förändras hela samhällen till det bättre.

*Se artikel Svd, 2014-02-16 sidan 5 –  ”Så kan utsatta områden få ett lyft”  av Göran Hägglund

 Richard von Essen, Brand advisor & story writer

17
Jan

Ingen har fått mig att tänka till som Malcolm Gladwell

Missa inte Skavlan i dag, Fredag, den 17 januari SVT1 21.00.

Ingen har fått mig att tänka till och tänka nytt som Malcolm Gladwell. I min värld är han väldens bästa berättare och författare. Att få oss själva att reflektera över skeenden som verkar, men inte alltid är, uppenbara när man tänker efter. Hur många kan det? Helt enkelt en förebild.

Trevlig fredag, Gladwell diggaren Richard.