SENASTE

17
Dec

God Jul och Gott Nytt År!

Värderingar och kultur är viktiga drivkrafter för utvecklingen av hållbara och starka organisationer. Vi ser fram emot 2014 med att få fortsätta inspirera och utveckla starka varumärken, samtidigt som vi tackar för ett mycket trevligt 2013.

Bästa hälsningar och på återseende,

Uniqii AB

Marie Lundström, Anders Gåhlin & Richard von Essen

04
Nov

Varningsklockorna ringer från DI och SVT, fulspel med rättigheter

Håkan Lans och nu Rune Anderssson är båda bra exempel på företagare som är utsatta för fulspel. När ett registrerat skyddat patent inte känns tryggt eller när ett registrerat varumärke inte respekteras. Detta är globala fenomen som nu blir synligare genom att två starka svenska aktörer har tydliggjort och visat oss fenomenet. Håkan Lans via tv-filmen Patent 986 på SVT och artikel om Rune Andersson i dagen DI 4/11 om Smarteyes.

Men hur många är drabbade och hur många är skrämda till tystnad och hur många orkar inte med?

Har en känsla av att vare sig nyföretagare, entreprenörer, myndigheter, konsulter, uppfinnare och andra särintressen inte vill veta eller förstår den bistra verkligheten. Utan immateriella rättigheter, registrering av patent, mönster och varumärken, är du inte ens inbjuden till diskussionen om ditt egna koncept eller företagsidés framtid.

 

Så hur skyddar man sig från fulspel?

Det första steget är att se över verksamhetens nuvarande affärsområden och marknader, kopplat till era nuvarande immateriella tillgångar. Hur ser det befintliga juridiska skyddet ut? Vi ser att många bolag inte ens har kommit så här långt och arbetar helt oskyddat. Steg två, och nyckeln i frågan, är att tänka strategiskt. Se över bolagets framtida position. Vilka marknader ska man agera på och omfattas strategin av fler verksamhetsområden? Utvidga ert skydd strategiskt och handla extremt noggrant med era immateriella tillgångar! Då kommer ni långt.

För att komma ända fram till en trygg och hållbar affärskultur, måste vi kavla upp ärmarna! Tillsammans kan vi fortsätta att visa och beskriva verkligheten, så att världen får upp ögonen för globalt fulspel. Tack Håkan och Rune för att ni visar vägen. Nej till fulspel!

 

Läs mer under:

Patent 986 på SVT play

Smarteyes har hamnat i en tuff strid med Synoptik

 

 

09
Okt

“Play Nice” – Sälj och Marknad i symbios!

Alltför ofta ses sälj och marknadsföring som separata enheter. Det uppstår en intern konkurrenssituation där det bör vara en situation av samarbete och synergi. Hos många företag föreligger det ofta ett behov att identifiera, förbättra och underhålla arbetsflöden samt kommunikation internt för att skapa en framgångsrik kommunikation externt.

Sälj är en kund till marknadsföringen, mål bör definieras gemensamt och varje verktyg sättas med målsättningen att uppnå gemensamma mål. Varje kommunikationskanal bör även vara konsekvent i budskap likväl som varumärke. Talar vi samma språk så kommer våra kunder förstå oss bättre.

Positiv förändring kommer från en förståelse och holistisk syn av Organisation, Marknadsföring & Sälj. Att växa organiskt och nyttja befintliga resurser till fullo innan nya  åtgärder tas.