19
Feb

Det känns som att vår socialminister Göran Hägglund inte känner till Wenngarn.

Bakom denna otroliga områdesförändring av Wenngarn har vi ett svenskt exempel på Social impact Bonds*. Ett bra och snabbt samarbete mellan myndigheter, företagande och frivilliga. I detta fall, ett engagemang långt över det normala. Det intressanta är att Wenngarn, tidigare ett svårt belastat och bortglömt område, som nu återfår sin plats i allas hjärtan tack vare ett initiativ och driv från ett byggbolag som arbetar med fastighetsutveckling.

Detta bolag, som heter Sisyfos AB har visat kapacitet att veta och klara av att göra det som andra önskar. Att skapa sociala förändringar i ett svårt område och att snabbt ge området och dess invånare en möjlighet att fungera normalt och få samhället att blomstra igen.

Författaren Malcom Gladwell, en av mina förebilder, har skrivit en del om just denna typ av sociala förändring. Att skapa en gentrifiering och social statushöjning av ett område är en samverkan mellan många goda krafter och ett krav på närvaro. Ett annat exempel är New Yorks föredömliga insats för brottsreduktion under mitten av 1990 talet, som fortsätter ge verkan år 2014.

Det känns som att när politiker och många andra skriver om dessa frågeställningarna glöms individen likväl som våra drömmer lätt bort bakom de stora planerna. Istället för att sätta tillit till lösningarna som formulerats utifrån politikernas och storbolagens strategier och visioner, är ett tips, att syna de goda exemplen som finns på hemmaplan. Goda exempel sprider sig genom entreprenörernas och individernas engagemang att vilja att jobba med och för sina egna drömmar och önskemål. Sker det sedan i samverkan mellan myndigheter, företag och frivilliga så förändras hela samhällen till det bättre.

*Se artikel Svd, 2014-02-16 sidan 5 –  ”Så kan utsatta områden få ett lyft”  av Göran Hägglund

 Richard von Essen, Brand advisor & story writer